Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

De geschiedenis van de stadsontwikkeling in de VS: Boston, New York en Chicago

New York werd in 1624 gesticht als een versterkte handelsnederzetting van de West-Indische compagnie op de zuidzijde van het eiland Manhattan. Boston begon in 1630 als een nederzetting van Puriteinen aan de Charles River. Chicago was oorspronkelijk een frontier town aan de monding van de Chicago River.

De ontwikkeling van deze plaatsen tot wereldsteden is het onderwerp van dit college. Daarbij wordt eerst gekeken naar de ligging van de nederzettingen, vervolgens naar de ruimtelijke ontwikkeling en naar de bebouwing van de steden. Deze thema’s komen als rode draad telkens terug in de chronologische opzet van het college. Aanvankelijk zijn de 17de-eeuwse vestigingen nog goed vergelijkbaar met Europese steden maar in de 19de eeuw maakt Amerika een indrukwekkend veranderingsproces door en worden hier de moderne steden geboren met hun markante centra van hoogbouw en de uitdijende buitenwijken.

Europese architecten keken er hun ogen uit omdat ze daar het moderne leven meenden te zien. Achter de urbanisatie stonden de motoren van de industrialisatie en de massale immigratie. Rond 1900 sloop het pessimisme over de kwaliteit van de stad als woonplaats binnen en manifesteerde zich tegelijkertijd het streven tot stedelijke verbeteringen. Intussen groeiden de steden door en ontwikkelden ze zich tot stedelijke agglomeraties. In 1925 was New York de grootste metropolis ter wereld, Chicago de zesde en Boston de twaalfde.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de stedelijke centra in de verdrukking door de democratisering van de auto waardoor veel mensen een huis buiten de stad konden zoeken. De centra van de steden verarmden, de overheden probeerden dat te stoppen met urban renewal projecten. Vele profeten voorspelden de ondergang van de metropolis. Ze bestaan echter nog steeds, kennen hun problemen en zoeken naar oplossingen.

Colleges

  1. Koloniale vestigingen: Nieuw Amsterdam 1624 en Boston 1630
  2. Handelscentra: New York en Boston, 17e- en 18e eeuw
  3. Een beschaafd bestaan, leven op stand
  4. Suburbia en slums
  5. De ontwikkeling van een frontier town: Chicago tot de Great Fire
  6. De groei van de moderne stad: Chicago
  7. De stad als probleem: De Chicago school of sociology
  8. De Chicago school of architecture
  9. Ras en etniciteit
  10. Van mteropolis naar necropolis?

Reis

Dag 1
Ontstaangeschiedenis van Boston
Wandeling 1 Historische ontwikkeling van Boston: Commons, North End, Beacon Hill
Wandeling 2 Back Bay en Harvard

Dag 2
Omgeving van Boston, dagtocht per bus
* Presidential libraries: de Kennedy Library en omgeving
* Presidential libraries: Adams National Historic Site in Quincy
* Lunch en wandeling in Lexington
* Wandeling Concord

Dag 3
Modern Boston
Boston College, lezing staflid History Department: 'Urban Renewal in Boston' gevolgd door een wandeling: The Artery and the Big Dig

Dag 4
Busrit Boston-New York. Onderweg:
* Buitenwonen op niveau
bezoek aan 'The Breakers' in Newport op Rhode Island
* Een middeleeuws uiterlijk
Yale University: lezing The Gothic rebuilding of Yale gevolgd door een rondwandeling
Aankomst New York

New York

Dag 5
* Historisch New York
Wandeling 1 Nieuw Amsterdam. Wandeling door Zuid Manhattan
Wandeling 2 South Street Seaport
* 19e-eews New York
Wandeling 1 Bebouwing aan de oostkant van Central Park. Bezoek Frick Collection
Wandeling 2 Central Park

Dag 6
* Immigratie
Battery Park in Lower Manhattan
Bezoek Ellis Islands Museum of Immigration
* 19e-eeuws New York II
New York University: lezing 'New York in the Gilded Age 1880-1920' gevolgd door rondwandeling Washington Square

Dag 7
Vrij

Dag 8
* Joods New York
Wandeling Lower East Side
Lezing in het Tenementmuseum: 'The Americanization of New York Jews'
Rondleiding Tenementmuseum
* Zero Tolerance
Bezoek Red Hook Community Justice Center in Brooklyn
Lezing: 'law enforcement' gevolgd door rondleiding en het bijwonen van een hoorzitting

Chicago

Dag 9
Vlucht NY-Chicago. Aankomst Chicago 11.30 uur.
Het oude en nieuwe centrum
Wandeling 1 The Loop
Wandeling 2 The Magnificent Mile
Bezichtiging Chicago vanaf The Hancock Building

Dag 10
Post-fire Chicago
Chicago Historical Society: ontmoeting met the Director of Collection and Research.
Rondleiding museum: History Galleries
Wandeling Gold Coast
Rondleiding Glessner House

Dag 11
University of Chicago
History Department: lezing 'History of the University of Chicago and Ethnic development of Hyde Park and its immediate surroundings'
Rondwandeling campus
Suburbia
Wandeling door Oak Park en bezoek aan Unity Temple
Rondleiding Frank Lloyd Wright House and Studio
De Fabrieksstad
Rondwandeling Pullman's most perfect city

Dag 12
Vrij

Dag 13
Ethnic Chicago
Kerkdienst Pilgrim Baptist Church
Mies van der Rohe
Illinois Institute of Technology

Dag 14
Terugvlucht Chicago-Amsterdam