Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

De geschiedenis van een stad
ligt op straat.

In de lezingen en excursies die BeliŽn & Van Tol stadsverkenningen organiseert, kijken we samen met u naar de sporen die de geschiedenis in het stadsbeeld heeft achtergelaten.

Naast haar eigen programma verzorgt BeliŽn & Van Tol ook in opdracht educatieve programma's over stedenontwikkeling. De klant krijgt een lezing of rondleiding naar eigen wens.

Wilt u vast meer weten over de geschiedenis van Amsterdam? Kijk dan op www.at5.nl/tv/de-canon-van-amsterdamActueel

Koning Leopold II van Belgie (1865-1909) maakte in 1884 Kongo Vrijstaat tot zijn privebezit. Het vele geld dat werd verdiend aan de nieuwe kolonie werd gebruikt om Brussel weer op...
Al enkele dagen na het verwoestende bombardement op Rotterdam i 1940, werden plannen gemaakt voor de wederopbouw. Nu, 75 jaar later, maken we de balans op. In een tweedaagse...