Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

De bouwgeschiedenis van Artis en de ontwikkeling van de Plantage

Wandeling 2,5 uur

Geschiedenis ligt op straat, en dat geldt ook voor Artis. Wie weet waarnaar hij kijkt, kan de ontwikkeling van Artis terugzien in de bestaande bebouwing.

Oorspronkelijk lagen in de leeggebleven Plantage, waar de stadsvergroters van 1662 eigenlijk een deftige wijk hadden willen neerleggen, alleen wat gemeentelijk tuinen met theekoepels en enige caf'e's. Maar in 1838 opende een genootschap op deze plaats in de stad een dierentuin voor haar leden, onder het motto Natura Artis Magistra. Aanvankelijk beschikten ze over een kleine oppervlakte maar in de jaren zeventig van de 19de eeuw hadden ze de dierentuin vergroot tot aan de Singelgracht. In 1852 werden voor het eerst ook niet-leden tegen betaling toegelaten. Artis werd nu ook de tuin van de gewone Amsterdammer. Men kon zich hier vergapen aan exotische beesten, maar ook naar allerlei musea gaan, en naar muziek luisteren.

Ook in de volgende eeuw blijft de dierentuin zich uitbreiden, en de opattingen hoe de bezoeker een wandeling door Artis moet ervaren veranderen mee. Dit komt tot uitdrukking in de structuur van de dierentuin, en in de verschillende bouwstijlen van de dierenverblijven.

Een wandeling door de dierentuin illustreert de bouwgeschiedenis van Artis, waarbij we ook een unieke blik in de historische gebouwen mogen werpen. Daarna wandelen we de dierentuin uit, de Plantage in, om te kijken naar de stadsontwikkeling aldaar.

Tijd: 2,5 uur
Prijs op aanvraagDuur 2,5 uur
Prijs op aanvraag