Met BeliŽn en Van Tol op stadsverkenning

Colleges
BeliŽn & Van Tol stadsverkenningen organiseert collegereeksen waarin ťťn stad, of soms een gebied, centraal staat. In een reeks lezingen wordt ingegaan op het ontstaan en op de verdere groei van de betreffende stad. Daarbij komen zowel de geografische ontwikkeling als de vormgeving van de stad aan de orde. Bij dit laatste onderdeel komt de lange rij vormgevers van de stad in beeld: het kerkbestuur, het stadsbestuur, de stedelijke elite, de militaire bevelhebbers, woningbouw-verenigingen, de gewone burgers en armen. Aansluitend op veel van de colleges wordt een reis georganiseerd naar de behandelde stad. Het is echter altijd mogelijk om alleen de colleges te volgen, zonder mee te gaan op reis.


Opzet van de reizen
Het programma van een stadsreis bestaat uit wandelingen die telkens ťťn historische periode of thema belichten. Er wordt niet gestreefd naar volledigheid in het bezoek van bezienswaardigheden, maar gepoogd om wandelend een goed overzicht te krijgen van stadsvorm en stadsontwikkeling. De vrije dagen/ dagdelen kunnen naar eigen inzicht en belangstelling worden besteed. Het wandelen door de stad vindt plaats in kleine groepen. Per reis wordt een gezelschap van deskundige stadshistorici samengebracht. Van de deelnemers wordt zelfstandigheid verwacht. Met de openbaar vervoerkaart, die deel uitmaakt van het totaalpakket, wordt de deelnemer in staat gesteld zich op eigen gelegenheid te bewegen door de stad. Iedereen krijgt voor de reis een programmaboek met kaarten en een wandelroute.


Overige activiteiten
Naast haar eigen programma verzorgt BeliŽn & Van Tol stadsverkenningen ook in opdracht educatieve programma’s over stedenontwikkeling. De klant krijgt een rondleiding of lezing naar eigen wens. Hierbij worden altijd specialisten ingeschakeld.