Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

Onder het zegel van de koning: Saint Louis 1214-1270

Driedaagse excursie naar Parijs, 14-16 december 2014

Als er een koning is die de geschiedenis van Frankrijk en van West-Europa in de middeleeuwen heeft bepaald dan is het wel Lodewijk IX, in Frankrijk beter bekend als Saint Louis, de heilige Lodewijk.


Het komt niet zo vaak voor dat een historisch personage beantwoordt aan de legende, maar bij Lodewijk IX lijkt dit het geval: hij was vroom en menslievend, een trouwe echtgenoot, een rechtvaardige koning en verdediger van het christelijke geloof door twee kruistochten te ondernemen. Vijftien jaar stond hij aan het hoofd van zijn leger, hij behaalde klinkende successen op de vijand en hij pelgrimeerde naar Chartres, Vézelay, de Mont Saint-Michel en Rocamadour.  Met zijn regime brak er een periode van rust aan, waarin gebouwd kon worden en de gotiek zijn hoogtepunt bereikte.  Er werden liefdadigheidsinstellingen door hem gesticht, en hij bevorderde kunsten en wetenschappen –zolang deze ten dienste van de religie stonden. De Parijse universiteit werd in zijn regeerperiode een belangrijk centrum van de christenheid.


Saint Louis werd het toonbeeld van de ideale vorst, die het samenvallen van Kerk en Staat harmonieus in de praktijk bracht.  In Frankrijk is de nagedachtenis van deze rex christianissimus deel gaan uitmaken van het  nationale geestelijke erfgoed.


Ter herdenking van het geboortejaar van Saint Louis (1214) is er een grote overzichtstentoonstelling georganiseerd in Parijs. We bezoeken deze tentoonstelling en gaan kijken naar andere plekken die tijdens het regime van Louis IX belangrijk waren en waar zijn invloed ook nu nog goed zichtbaar is.

Programma

14-16 december 2014

Dag 1: zondag 14 december

Rit Amsterdam-Parijs, via Saint Denis

- Bezichtiging van de koninklijke graftombes van Saint Denis

De kathedraal van Saint Denis is de necropool van de Franse koningen; vrijwel alle Franse koningen van de 10de eeuw tot 1798 liggen hier begraven. Louis IX maakt van Saint Denis een mausoleum en gaf opdracht het gebouw aan te passen. De kerk werd onder de abt Suger (raadgever van Louis IX) geheel opnieuw opgetrokken in een nieuwe stijl: de gotiek. Het werd daarmee de eerste geheel in gotische stijl gebouwde kerk in het Westen. 

Dag 2: maandag 15 december

-Bezoek aan Sainte Chapelle

Architectonisch meesterwerk dat onder Louis IX werd gebouwd op Ile de la Cité in Parijs. Het werd de huiskapel van Saint Louis. Niet alleen architectonisch is de kapel heel interessant, ook qua bestemming; de kapel werd speciaal gebouwd om de door Louis IX verworven relieken in te bewaren. De aanschaf van de verschillende relieken kostte hem meer dan de bouw van de kapel.

 

-Bezichtiging tentoonstelling in de Conciergerie

De conciergerie is een restant van het koninklijk paleis dat op Ile de la Cité stond. In dit gebouw, dat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van het paleis van justitie, is de tweede grote tentoonstelling te zien. In deze tentoonstelling ligt de nadruk op het intellectuele erfgoed van Saint Louis, en op de kunst die tijdens zijn regime tot bloei kwam. Er zijn ruim 130 werken te zien uit collecties van de grootste culturele instellingen in Frankrijk en in het buitenland..

 

-Dagdeel vrij te besteden

 

Dag 3: di 16 december

Rit Parijs-Amsterdam, via Amiens

-Lunch en bezoek aan de kathedraal van Amiens

In Amiens staat de grootste gotische kathedraal van Frankrijk, waaraan begonnen werd tijdens het regime van Louis IX: de bouw begon in 1220 en duurde tot 1288. Deze kathedraal moest alle andere heiligdommen van de christenheid overtreffen in schoonheid en luister. Het moest ‘een boek van steen’ worden, waarmee het onderwijs in de godsdienst kon worden ondersteund. De toepassing van de gotiek maakte van deze kathedraal een archetype voor alle middeleeuwse gotische kerken.

Praktisch

zo 14-di 16 december 2014

Kosten

€ 495 pp. Hierbij inbegrepen zijn:

- busreis Amsterdam-Parijs v.v. per touringcar

- 2 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in een 2-persoonskamer in Hotel Duo te Parijs.

- college ter plekke door Piet Leupen

- entreegelden tijdens de wandeling

- vervoer ter plekke

De toeslag voor een eenpersoonskamer is EUR 120

 

Aanmelden/ info:

Ineke van Tol, ivt@stadsverkenningen.nl, 020-5285851

Er is plaats voor min. 14 en max 26 deelnemers