Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

Stadsvernieuwing op de Westelijke eilanden en in de Spaarndammerbuurt

stadswandelingen 21 april 2017

Stadsvernieuwing op de Westelijke eilanden
(10-12:30 uur)
Het gebied aan de Westzijde van het Centraal Station heeft het afgelopen decennium een ware metamorfose ondergaan. Met het verdwijnen van de industriele bedrijvigheid in dit gebied kwam er ruimte voor stedenbouwkundige vernieuwing.

Zo is het Westerdokseiland, een voormalig spooremplacement, nu bebouwd met ruim 900 woningen en kreeg het gerechtshof een spectaculair onderkomen op het nieuw aangeplempte IJdock. De meest recente stadsontwikkeling is de transformatie van de houthavens tot complete woonwijke, die 100% klimaatneutraal moet worden.

Naast de voortschrijdende stadsvernieuwing in dit gebied, zijn er ook delen van de Westelijke eilanden waar de oude geschiedenis nog heel goed is terug te zien zoals op het Prinseneiland en de Zandhoek. 

We gaan kijken naar de stedenbouwkundige ingrepen op de Westelijke eilanden. Het gaat hierbij zowel om de moderne- als de oorsponkelijke plannen waarmee dit gebied 400 jaar geleden werd ontwikkeld.

Na de lunch vervolgen we onze weg en gaan we naar de Spaarndammerbuurt voor de middagwandeling.

Opbloei van een arbeidersbuurt
(13:30-16:00 uur)
Met de bus gaan we iets verder Westwaarts om te kijken naar een buurt die in de 20ste eeuw tot ontwikkeling kwam onder invloed van grote woningbouwcorporaties: de Spaarndammerbuurt. De woningen die hier werden gebouwd waren vooral voor arbeiders die werk vonden in de nabijgelegen havens. Maar nooit eerder werd er zoveel zorg besteed aan de vormgeving van de woningen. Het moesten paleizen worden voor het volk.

We wandelen langs verschillende bouwblokken en pleinen en bezoeken museum het Schip.

Praktisch

Programma
10:00-10:15 - inleiding in cafe Hoogedam, Westerdoksplein 10
10:15-12:30 - wandeling 1: stadsvernieuwing op de Westelijke eilanden
12:30-13:30 - lunch in cafe Mads, Zoutkeetsplein 1
13:30-16:00 - wandeling 2, opbloei van een arbeidersbuurt

Het is mogelijk om alleen met de ochtend- of middagwandeling mee te gaan.

Praktisch
Datum:        vrijdag 21 april
Kosten:        €37,50 voor de hele dag of € 22,50 voor een wandeling
Aantal:        max 15 pers per wandeling
Gids:           Marijke van Schendelen
Aanmelden:  info@stadsverkenningen.nl