Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

De geschiedenis van Suriname

In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Daarmee kwam er een einde aan een ruim drie eeuwen oude machtsverhouding tussen de kolonie en het moederland. Ondanks de politieke breuk, bleven vele andere banden tussen Nederland en Suriname bestaan. De inwoners van beide landen deelden immers taal en geschiedenis. Bovendien hadden zich in de aanloop naar de onafhankelijkheid veel Surinamers in Nederland gevestigd. De meesten van hen kozen voor het Nederlandse staatsburgerschap. Zo ontstonden twee Surinaamse gemeenschappen, die nog steeds nauw met elkaar in contact staan.

Suriname is lang een immigratiegebied geweest, waar zich achtereenvolgens Indianen, Europeanen, slaven uit Afrika en contractarbeiders uit India en Java vestigden. Tijdens de koloniale periode ontstond er een tegenstelling tussen de door de WIC gecontroleerde kuststrook en het door Indianen en weggelopen slaven bewoonde binnenland. In de kuststrook groeide Paramaribo uit tot de enige grote stad van het land en ontstonden enige kleinere steden. Het binnenland kent nog steeds vooral dorpen van Indianen en marrons, afstammelingen van de gevluchte slaven. Tot op de dag van vandaag is goed te zien dat de plantages een belangrijk onderdeel zijn geweest van de koloniale economie en dat bauxietwinning de kurk was waarop moderne land moest drijven. Het recente verleden van Suriname is getekend door het ingrijpen van het leger in de politiek met als dieptepunt de Decembermoorden, de opschorting van de Nederlandse hulp, de tot nu toe mislukte pogingen om de welvaart te vergroten, en de hechte band met Surinamers in Nederland.

Tijdens de collegereeks wordt vooral ingegaan op de etnische geschiedenis van het land. Deze kennis is nodig als achtergrond voor de nederzettingsgeschiedenis, het thema dat centraal staat tijdens de reis die op de colleges volgt. De etnische verdeeldheid van het land verklaart ook de politieke en sociale organisatie van het huidige Suriname. In de twee laatste colleges wordt onder andere bekeken hoe deze etnische lijnen ook een rol spelen in de Surinaams-Nederlandse cultuur.

Colleges

 1. Een Hollander op de kapotte plantage
 2. Bewoners van het binnenland: Indianen en marrons
 3. Een analyse van een conflict: de stad en het binnenland
 4. De plantage-economie van Suriname
 5. Nederzettingsvormen in Suriname. Na afloop van het college volgt een toelichting op de (historische) betrokkenheid van het Zeister Zendingsgenootschap (Hernhutters) in Suriname.
 6. De literatuurgeschiedenis van Suriname
 7. Verhoudingen tussen etnische groeperingen in Suriname aan de vooravond van de zelfstandigheid. Na het college wordt in bioscoop Kriterion de film Wan Pipel van Pim de la Parra vertoond.
 8. Nederland en het onafhankelijke Suriname (1975-2007)
 9. Surinaamse migratie naar Nederland
 10. Immigratieverhalen van Surinamers
  Locatie: Podium Kwakoe

Reis

De reis naar Suriname is opgebouwd uit drie subthema’s: de stadsontwikkeling van Paramaribo, de nederzettingsvormen in het binnenland aan de Suriname-rivier en de ontwikkelingen in West-Suriname. De deelnemers volgen het programma in kleine groepen, van 12-14 personen.

Paramaribo
8 dagen

wandelingen / bustochten
1. Het centrum van de macht: Fort Zeelandia en het Onafhankelijkheidsplein
2. Het historische centrum: De Waterkant, houten huizen in het centrum
3. Etnische wijken: Frimangron, Sophie Redmontstraat, Zorg en Hoop (per bus)
4. Stadsontwikkeling aan de de Anton Dragtenweg en Blauwgrond (per bus)
5. Sociale woningbouw: de projecten van Sekrepatu (per bus)
6. De organisatie van de bauxietwinning: de bauxietfabriek van Billiton en huisvesting voor werknemers (per bus)

Dagtochten
1. boottocht over de Commewijne
Fort Nieuw Amsterdam en de plantages Mariënburg, Frederiksdorp, Rust en Werk
2. boottocht over de Surinamerivier
Peperpot, Domburg, Jodensavanne

Ontmoetingen
Er zijn ontmoetingen gepland met vertegenwoordigers van instellingen die actief zijn op het gebied van erfgoed en stadsontwikkeling. Zo zal o.a. Stephen Fokké praten over de monumentenzorg in Paramaribo en worden we ontvangen door de conservator van Fort Zeelandia die ons plattegronden en historische kaarten van Paramaribo en Suriname zal tonen. Ook brengen we een bezoek aan de Nederlandse ambassade.

Danpati en Brokopondo
3-daagse tocht naar het binnenland

In deze driedaagse tocht zal worden gekeken naar nederzettingsvormen in het binnenland. Per bus en korjaal (boot) reist u naar het eiland Danpati, het dorp Dan, de Brownsberg, Brownsweg, de stuwdam bij het Brokopondomeer en het plaatsje Brokopondo. U maakt deze tocht met uw eigen wandelgroep.

Nieuw Nickerie
3-daagse tocht naar het westen

In deze tocht wordt de economische ontwikkeling van West-Suriname in beeld gebracht. Via Groningen en Wageningen rijdt u door de rijstvelden naar Nieuw Nickerie. Er wordt onder meer gekeken naar het prestigieuze ontwikkelingsproject uit de jaren zeventig, dat West-Suriname economische op de kaart moest zetten.