Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

De 19de-eeuwse ring: de Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt

Wandeling, 3 uur

Tijdens deze excursie verkennen we een deel van de 19de-eeuwse ring van Amsterdam. We beginnen met de Staatsliedenbuurt. De buurtopbouw gaat hier uit van de bestaande structuur van het gebied en deze staat dan ook centraal in het begin van de wandeling. Vervolgens komt de woningbouw aan de orde.

Tegenwoordig valt vooral de enorme renovatie van het huizenbestand op. Daarin is duidelijk de geschiedenis in twee fasen te zien: de oorspronkelijke opzet en de wijkvernieuwing na het verval van de buurt en de 'overname'  door de kraakbeweging. De wijk herbergt ook een aantal 19de-eeuwse nutsbedrijven zoals de waterleiding en de Westergasfabriek. Beide functioneren niet meer zoals vroeger en hebben nieuwe functies gekregen. Ook hier kijken we naar heden en verleden.

Een groot contrast met de Staatsliedenbuurt vormt de Spaarndammerbuurt, een van de juwelen van de nieuwe vorm van wijkaanleg op basis van de principes van de Woningwet.

Wandeling 3 uur