Tussen de Bogen 59
1013 JB Amsterdam
T 020-5285851
F 020-5285852
info@stadsverkenningen.nl

Van Jamestown tot Washington DC

De vroegste duurzame Engelse nederzettingen in Amerika zijn gesticht in het gebied van de huidige staat Virginia. Eerst was er in 1585 een mislukte poging geweest om op Roanoake Island voor de kust van North Carolina een duurzame nederzetting te stichten, maar de bewoners hiervan zijn spoorloos verdwenen.

Daarna viel het enige jaren stil tot de Virginia Company of London in december 1606 drie schepen naar Virginia uitzond om er een stad te stichten: Jamestown. Vervolgens werden er ook andere nederzettingen gesticht. Met de moerassige, ongezonde omgeving van de koloniale hoofdstad waren de initiatiefnemers uiteindelijk niet erg gelukkig. De leden van de General Assembly van Virginia besloten in 1699 een nieuwe hoofdstad in te richten: Williamsburg. De toenmalige gouverneur Nicholson was verantwoordelijk voor de aanleg van de stad. Hij gold als een deskundige op dit gebied omdat hij eerder betrokken was geweest bij de planning van Annapolis, Maryland.

De stadsontwikkeling in Virginia bleef achter bij die van New England omdat de economie al spoedig rustte op de verbouw van tabak op plantages. Daarvoor werden slaven ingevoerd als arbeidskrachten. Gevolg was dat Virginia een plantage-economie kreeg, met slechts een beperkt aantal steden. De elite van deze kolonie speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse Vrijheidsoorlog en leverde het merendeel van de vroege presidenten van de nieuwe staat. Na veel discussie werd besloten de federale hoofdstad te stichten aan de oevers van de Potomac, de rivier die Virginia en Maryland scheidt.

De Amerikaanse elite koos voor een centrale plek tussen noord en zuid. Voor de stadsplanning deed ze een beroep op Pierre Charles L'Enfant, een Fransman die tijdens de Vrijheidsoorlog had meegevochten aan Amerikaanse kant. De hoofdstad moest symbolisch uitbeelden hoe de jonge staat zich aan de wereld wilde presenteren. Zoals zo vaak in de stadsgeschiedenis werd het plan van L'Enfant niet volledig uitgevoerd. Na de Burgeroorlog groeide de bureaucratie van Washington sterk, wat verdere stadsontwikkeling noodzakelijk maakte. Het centrum van Washington kreeg zijn huidige vorm vooral in het begin van de 20ste eeuw, toen de City Beautifulbeweging zich over het plan van L'Enfant ontfermde. Daarna heeft de stad zich ontwikkeld tot een mondiaal machtscentrum en tot een van de grote Amerikaanse steden met een zwarte meerderheid van de bevolking.

Tijdens de colleges wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vormgeving van steden, plantages, woonhuizen en kerken. Deze vormen immers het door de Amerikanen zelf gemaakte décor van hun geschiedenis. Daarin wordt onder andere verwezen naar de klassieke oudheid, de Engelse oorsprong, en naar moderne ideeën over vormgeving.

Colleges

  1. Nederzettingsgeschiedenis van Virginia
  2. Plantages en steden
  3. Williamsburg
  4. De vrijheidsoorlog in Virginia en Maryland
  5. De stichting van de federale hoofdstad Washington
  6. De City Beautiful movement en de centennial van Washington DC
  7. Het mecenaat van de stad
  8. De soulside van Washington

Reis

Washington DC en Virginia

Dag 1
Rechtstreekse vlucht Amsterdam-Washington; transfer naar Annapolis

Dag 2
Ochtend: Bezichtiging Annapolis
Middag: Reis naar Colonial Williamsburg
Ontvangst bij de redactie van het William & Mary´s Quarterly, het toonaangevende tijdschrift op het gebied van de koloniale geschiedenis.
Bezichtiging van het William & Mary´s College

Dag 3
Ochtend: Bezichtiging Jamestown en omgeving
Bezichtiging van Carters Grove Plantation
Middag: Bezoek aan Colonial Williamsburg

Dag 4
Ochtend: Bezoek historisch centrum van Richmond
Middag: Bustocht naar Monticello

Dag 5
Ochtend: Bustocht door de Shenandoah Valley
Middag: Haper´s Ferry en omgeving
Aankomst Washington

Dag 6
Bezoek aan een regeringsinstantie (Supreme Court of bureau van een Senator)
Wandeling vanaf Capitol Hill, over de Mall naar het Witte Huis

Dag 7
Vrij te besteden

Dag 8
Bezoek aan Howard University; zwart Washington
Urban planning in de District of Colombia

Dag 9
Bezoek aan het Museum for American History
Wandeling langs de monumenten

Dag 10
Ochtend: Gettysburg
Middag Transfer naar het vliegveld voor rechtstreeks vlucht naar Amsterdam

Dag 11
Aankomst Amsterdam.